JAARVERSLAG 2017

Hierbij bieden wij u ons jaarverslag 2017 aan. Het groen bleef groeien, de bezoekers bleven komen, de vogels bleven vliegen. Maar er gebeurde nog meer.

Lees Meer
Reacties (0)
Bodem Diemerbos gedaald door festivals

Metingen maken duidelijk, dat het festivalterrein sterk daat door de festivals. Staatsbosbeheer zoekt nu naar alternatieven voor de evenementen.

Lees Meer
Reacties (0)
Vooraankondiging: 'Beter in het groen'

Op 1 oktober organisereert Staats Bosbeheer samen met anderen een dag met als thema ‘Beter in het Groen’. Eén van de locaties van de Beter in het Groendag is Boerderij Landlust (Stammerdijk 25, Diemen) in het Diemerbos. Van 14.00 uur tot 17.00 uur kan deelgenomen worden aan verschillende workshops. Zet deze dag nu vast in je agenda. Zie ook: http://www.beterinhetgroen.nl/

Lees Meer
Reacties (2)
Gluren bij de buren

Het programma voor de Vriendendag op 3 september is bekend. Wij ontmoeten elkaar bij boerderij Landlust (Stammerdijk 25 in Diemen). Foto's, waarbij het Diemerbos in beeld is en die je mee wil laten doen aan de fotowestrijd kan je plaatsen op onze facebookpagina - https://www.facebook.com/vriendenvanhetdiemerbos?fref=ts - of sturen naar: secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl

Lees Meer
Reacties (0)
Vriendendag 2017

De Vrienden van het Diemerbos organiseren op 3 september de jaarlijkse Vriendendag. Het thema dit jaar is 'Gluren bij de Buren'. We gaan kijken hoe verschillende organisaties het bos gebruiken voor hun activiteiten. Wij worden om 11.00 uur verwacht bij Boerderij Landlust.

Lees Meer
Reacties (1)
Geld maakt soms gelukkig

De stichting Vrienden van het Diemerbos behartigt de belangen van de gebruikers van het bos. Zij doet dit onafhankelijk van subsidies, maar niet zonder kosten. Iedere bijdrage is welkom op onze rekening: NL 35 TRIO 0197 7125 68 t.n.v. Stichting Vrienden van het Diemerbos.

Lees Meer
Reacties (0)
Jaarverslag 2016

2016 was een roerig maar ook constructief jaar. Het was het eerste jaar, dat wij zonder structurele subsidie het hoofd boven water hebben weten te houden.  De Vriendendag met als thema 'het eetbare bos' was een uitgesproken succes.

Lees Meer
Reacties (0)
Kerngroep 9 maart 2017

Op 9 maart komt de kerngroep van de Vrienden van het Diemerbos weer bijeen op het gemeentehuis van Diemen (aanvang 18.00 uur). Deze vergadering is toegankelijk voor iedereen die het Diemerbos een warm hart toedraagt. Wel graag even uw komst melden bij onze secretaris secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl

Lees Meer
Reacties (0)
Opening Infotheek Diemerbos

Op 26 januari is de feestelijke opening van de Infotheek Diemerbos van Staatsbosbeheer in Boerderij Landlust (Stammerdijk 25 in Diemen). Aanvang 15.00 uur.

Lees Meer
Reacties (0)
Informatiebijeenkomst Landschapsontwikkeling Gemeenschapspolder

Op 23 januari 2017 geeft de provincie Noord-Holland in MatchZo (Stammerlandweg 10 in Driemond) informatie over de plannen voor de landschapsontwikkeling in de Gemeenschapspolder (onder meer Het Diemerbos) en de reconstructie van de N236 (de provinciale weg langs de Gaasp). Bij dat laatste gaat het met name om de Geinbruggen en om de kruising met Driemond. (zie ook: http://www.driemond.info/nieuws-uit-het-dorp/Uitnodiging%20reconstructie%20N236.pdf)

Lees Meer
Reacties (0)