Vriendendag 2017

De Vrienden van het Diemerbos organiseren op 3 september de jaarlijkse Vriendendag. Het thema dit jaar is 'Gluren bij de Buren'. We gaan kijken hoe verschillende organisaties het bos gebruiken voor hun activiteiten. Wij worden om 11.00 uur verwacht bij Boerderij Landlust.

Lees Meer
Reacties (1)
Geld maakt soms gelukkig

De stichting Vrienden van het Diemerbos behartigt de belangen van de gebruikers van het bos. Zij doet dit onafhankelijk van subsidies, maar niet zonder kosten. Iedere bijdrage is welkom op onze rekening: NL 35 TRIO 0197 7125 68 t.n.v. Stichting Vrienden van het Diemerbos.

Lees Meer
Reacties (0)
Jaarverslag 2016

2016 was een roerig maar ook constructief jaar. Het was het eerste jaar, dat wij zonder structurele subsidie het hoofd boven water hebben weten te houden.  De Vriendendag met als thema 'het eetbare bos' was een uitgesproken succes.

Lees Meer
Reacties (0)
Kerngroep 9 maart 2017

Op 9 maart komt de kerngroep van de Vrienden van het Diemerbos weer bijeen op het gemeentehuis van Diemen (aanvang 18.00 uur). Deze vergadering is toegankelijk voor iedereen die het Diemerbos een warm hart toedraagt. Wel graag even uw komst melden bij onze secretaris secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl

Lees Meer
Reacties (0)
Opening Infotheek Diemerbos

Op 26 januari is de feestelijke opening van de Infotheek Diemerbos van Staatsbosbeheer in Boerderij Landlust (Stammerdijk 25 in Diemen). Aanvang 15.00 uur.

Lees Meer
Reacties (0)
Informatiebijeenkomst Landschapsontwikkeling Gemeenschapspolder

Op 23 januari 2017 geeft de provincie Noord-Holland in MatchZo (Stammerlandweg 10 in Driemond) informatie over de plannen voor de landschapsontwikkeling in de Gemeenschapspolder (onder meer Het Diemerbos) en de reconstructie van de N236 (de provinciale weg langs de Gaasp). Bij dat laatste gaat het met name om de Geinbruggen en om de kruising met Driemond. (zie ook: http://www.driemond.info/nieuws-uit-het-dorp/Uitnodiging%20reconstructie%20N236.pdf)

Lees Meer
Reacties (0)
Kerstwandeling op 17 december

We gaan dit jaar weer aan de kerstwandel. Op 17 december is er de jaarlijkse kerstwandeling door het Diemerbos. Tussen 18.00 uur en 18.30 uu kan vanuit MatchZo worden gestart. Er zijn twee afspanden 4,5 km en 7,5 km.

Lees Meer
Reacties (0)
Kerngroep 8 december

Op donderdag 8 december komt de kerngroep vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur weer bij elkaar in het gemeentehuis van Diemen. Belangrijk onderwerp is de verdere gang van zaken rond de festivals in het bos

Iedereen is welkom. Het is wel handig als je je aanmeldt, dan zorgen wij voor een broodje.

Lees Meer
Reacties (0)
Brief aan de Raad van Diemen i.v.m. festivals

De Vrienden van het Diemerbos voelen zich niet gehoord door de gemeenten en nemen daarom afstand van de voorgestelde besluiten over het festivalbeleid. De beperking van de toegankelijkheid van het bos voor de gewone recreant weegt niet op tegen het verlies, dat de festivals voor het beheersbudget van het bos betekent. In een brief richten de Vrienden zich tot de Raad.

Lees Meer
Reacties (1)
8 Festivals

Het college van de gemeente Diemen stelt in haar voordracht aan de raad voor om ook de komende 5 jaar 8 festivals per jaar in het Diemerbos toe te willen staan. Staatsbosbeheer geeft in een brief aan de raad aan, dat de festivals in 2016 minimaal €25.000,-- aan verlies hebben opgeleverd in plaats van de beoogde winst. De raad neemt in december een besluit.

Lees Meer
Reacties (0)