Zienswijze op Omgevingsvisie Amsterdam

De Vrienden van het Diemerbos

  • waarderen de groene ambities in de Omgevingsvisie
  • wijzen op het uitgebreider instrumentarium voor klimaatbeleid dan alleen wind en zon
  • zien kansen om de scheefgroei in woningverdeling te verminderen
  • Zien de nabijheid van Schiphol als een hinderpaal om een leefbaar woonmilieu voor de Amsterdammers ruimtelijk te realiseren
Lees Meer
Reacties (0)
Jaarverslag 2020

"Het groen bleef ook in 2019 groeien, de bezoekers bleven komen, de vogels bleven fluiten. In een onrustige wereld is het goed om een mooi bos in je buurt te hebben" zo begonnen wij ons jaarverslag over 2019. Geen speld tussen te krijgen. Alleen in 2020 groeide ook de omvang van het COVID-19 virus. En zoals groen goed is voor de mensen is het COVID-19 virus dat zeker niet. Wat dit betekende voor de Vrienden van het Diemerbos leest u in ons jaarverslag.

Lees Meer
Reacties (0)
Over Wieken en Weiden

Kijk eerst naar een efficiëntere inzet van energie. Een discussie met bewoners over het plaatsen van windmolens en zonneweiden is het sluitstuk van de discussie over de aanpak van de sluipende klimaatramp en niet het begin. Dit is de belangrijkste boodschap die de Stichting Vrienden van het Diemerbos in de notitie "Over Wieken en Weiden" (bijgaand) mee wil geven aan de raad van de gemeente Diemen. 

Lees Meer
Reacties (1)
Nieuwjaarswens

De Vrienden van het Diemerbos wensen je prettige kerstdagen en een normaal nieuwjaar.

Lees Meer
Reacties (0)
Jaarplan 2021

Tegen de Corona pandemie in willen wij ook in 2021 de krachten van de Vrienden van het Diemerbos bundelen om te blijven genieten van dat prachtig stukje jong bos in het noordste van het Groene Hart. In het jaarplan staan de plannen omschreven.

Lees Meer
Reacties (0)
Nieuwsbrief augustus 2020

De wereld houdt niet op bij waar je bent. De Coronapandemie heeft ook zijn gevolgen voor het Diemerbos. Het is gelukkig een plek, waar je ruimte hebt om op voldoende afstand van elkaar te zijn. Extra gelukkig dat het bos zo dicht bij is. Door deze nieuwsbrief houden wij - op afstand - contact met onze Vrienden van het Diemerbos.

Lees Meer
Reacties (0)
Jaarverslag 2019

2019 Was voor de Vrienden van het Diemerbos een actief jaar. Niet alleen hielden wij ons bezig met de ontwikkeling van het bos. Ook organiseerden wij tal van activiteiten. Dat is allemaal terug te lezen in ons jaarverslag 2019.

Lees Meer
Reacties (0)
Kerstwandeling 2019

Op zaterdag 14 december organiseren wij voor de vijfde keer onze kerstwandeling.

Het is een wandeltocht van 4,5 km voor kinderen én volwassenen.

Start om 17.45 uur vanaf MatchZO, Stammerlandweg 10 in Driemond.

Lees Meer
Reacties (1)
Verslag Groen en Blauw. Vriendendag 2019

Groen (bos) en blauw (water) houden van elkaar en kunnen niet zonder elkaar. Zij moeten wel goed met elkaar omgaan. Voor het beheer van een mooi bos als het Diemerbos is een goed beheer van de kwantiteit en de kwaliteit van het water een noodzaak. Tijdens de Vriendendag kwam deze afhankelijkheid uitvoerig in beeld.

Lees Meer
Reacties (7)
Vriendendag 2019

Zodag 8 september houden de Vrienden van het Diemerbos hun jaarlijkse Vriendendag. Het thema van de dag is "Groen en blauw houden van elkaar en houden van jou". Wij gaan het verband tussen water en groen met elkaar onderzoeken. De bijeenkomst begint om 10.30 bij MatchZo (Stammerland weg 10 in Driemond)

 

Lees Meer
Reacties (0)