Kerstwandeling op 17 december

We gaan dit jaar weer aan de kerstwandel. Op 17 december is er de jaarlijkse kerstwandeling door het Diemerbos. Tussen 18.00 uur en 18.30 uu kan vanuit MatchZo worden gestart. Er zijn twee afspanden 4,5 km en 7,5 km.

Lees Meer
Reacties (0)
Kerngroep 8 december

Op donderdag 8 december komt de kerngroep vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur weer bij elkaar in het gemeentehuis van Diemen. Belangrijk onderwerp is de verdere gang van zaken rond de festivals in het bos

Iedereen is welkom. Het is wel handig als je je aanmeldt, dan zorgen wij voor een broodje.

Lees Meer
Reacties (0)
Brief aan de Raad van Diemen i.v.m. festivals

De Vrienden van het Diemerbos voelen zich niet gehoord door de gemeenten en nemen daarom afstand van de voorgestelde besluiten over het festivalbeleid. De beperking van de toegankelijkheid van het bos voor de gewone recreant weegt niet op tegen het verlies, dat de festivals voor het beheersbudget van het bos betekent. In een brief richten de Vrienden zich tot de Raad.

Lees Meer
Reacties (1)
8 Festivals

Het college van de gemeente Diemen stelt in haar voordracht aan de raad voor om ook de komende 5 jaar 8 festivals per jaar in het Diemerbos toe te willen staan. Staatsbosbeheer geeft in een brief aan de raad aan, dat de festivals in 2016 minimaal €25.000,-- aan verlies hebben opgeleverd in plaats van de beoogde winst. De raad neemt in december een besluit.

Lees Meer
Reacties (0)
Bijeenkomst Kerngroep 22 september 2016

Bijeenkomst kerngroep

Op 22 september 2016 komt de kerngroep van de Vrienden van het Diemerbos bij elkaar op het gemeentehuis van Diemen.  Aanvan 18.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl

Lees Meer
Reacties (1)
Vriendendag 28 augustus 2016

VRIENDENDAG 28 AUGUSTUS 2016,

HET THEMA DIT JAAR IS: HET EETBARE BOS ...

Inloop vanaf 11.00 uur bij boerderij Landlust,Stammerdijk 25, 1112 AA, Diemen

Meld je aan bij secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl

Lees Meer
Reacties (0)
Verstag ecologische schouw

De ecologische schade van de eerste serie festivals in het bos vallen mee. Dit blijkt uit de ecologische schouw, die Staats Bosbeheer en IVN Diemen na de eerste serie festivals hebben uitgevoerd.

Lees Meer
Reacties (0)
Tussen de bedrijven door

De organisator van de evenementen, Staats Bosbeheer, en de gemeente Diemen willen graag meewerken aan het organiseren van culturele evenementen in de dagen tussen de festivals. De Vrienden van het Diemerbos hebben een aantal onderwerpen geinventariseerd. Deze onderwerpen worden besproken tijden de vergadering van de kerngroep op 14 januari 2016 op het gemeentehuis van Diemen (aanvang 18.00 uur)

Lees Meer
Reacties (0)
Verdienen met een bos

Het korten op de kosten die het kabinet Rutte I de beheerders van natuurgebieden heeft opgelegd vormde de aanleiding voor het onstaan van De Vrienden van het Diemerbos. In een notitie 'Een bos verdient beter' doen de Vrienden aanbevelingen aan de beheerder van het bos om meer en anders te verdienen aan het bos. Geld, dat voor het beheer kan worden ingezet.

Lees Meer
Reacties (0)
jaarplan 2016

Versterken van het netwerk en het blijvend behartigen van de belangen van de gebruikers bij de ontwikkeling van het bos zijn de belangrijkste onderwerpen in het jaarplan 2016 'DICHT BIJ ONS BOS BLIJVEN'.

Lees Meer
Reacties (0)