Jaarverslag 2015

De gang van zaken rond de 8 festivals in het Diemerbos was een veel besproken onderwerp tijden de bijeenkomsten van de Vrienden van het Diemerbos. Daarnaast kwamen tal van andere onderwerpen aan de orde. In het jaarverslag wordt hierop teruggeblikt.

Lees Meer
Reacties (0)
Verslag kerngroep 21 januari 2016

Op 21 januari kwam de kerngroep van de Vrienden van het Diemerbos bijeen. Het verslag van die bijeenkomst vindt u door op 'lees verder' te klikken.

Lees Meer
Reacties (0)
Kerngroep 14 april

Op 14 april komt de kerngroep van de Vrienden van het Diemerbos weer bij elkaar op het gemeentehuis van Diemen (aanvang 18.00 uur). Belanstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de Vrienden van het Diemerbos; secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl. Wij zorgen dan voor broodjes.

Lees Meer
Reacties (0)
Lust en last

22 februari 2016

De raad van de gemeente Diemen heeft op 18 februari ingestemd met 8 festivals in 2016 verdeeld over 2 perioden. Tijdens 4 festivals zal een geluidproductie worden toegestaan, die aanzienlijk hoger ligt, dan in 2015 het geval was. Meer overlast voor omwonenden dus. Het college deed wel de toezegging om in overleg met Staats Bosbeheer te bezien of in 2017 een andere organisator bereid is over een compacte periode minder festivals te organiseren met een lagere geluidbelasting. In een brief aan de raad hadden de Vrienden van het Diemerbos hierop aangedrongen. Ook zegde het college toe naar alternatieven te kijken om het bos in 2016 tijdens de festivals beter toegankelijk te houden voor de 'gewone' gebruikers van het bos.

Lees Meer
Reacties (0)
RAAD VAN DIEMEN KIEST IN GROTE MEERDERHEID VOOR MEER OVERLAST

12 februari 2016

Dat de Raad van Diemen kiest voor meer overlast blijkt uit de informele vergadering, die de raad van Diemen donderdag 11 februari over de evaluatie van de festivals heeft gehouden.

Het pleidooi van de Vrienden van het Diemerbos en van andere insprekers voor meer evenwicht tussen de lusten van de festivalgangers en de overlast voor de bewoners kreeg de handen van de raadsleden niet op elkaar.

Lees Meer
Reacties (1)
Het kan beter, het moet anders.

3 februari 2016

De gemeente Diemen wil voor 2016 nog meer geluid toestaan dan tijdens de festivals in 2015. Dat moet dus anders.

De opbrengsten van de festivals zijn beperkt. Dat moet dus anders.

Dit zijn een paar aanbevelingen, die de Vrienden van het Diemerbos doen aan de raad van de gemeente Diemen in verband met mogelijk festivals in 2016.

Lees Meer
Reacties (0)
Nieuwe boswachter

31 januari 2016

ONZE NIEUWE BOSWACHTER IS .....
MARIJKE VAN LANGEN
Met veel plezier stellen wij Marijke van Langen aan jullie voor. Zij is onze nieuwe boswachter. Tijdens de bijeenkomst van de kerngroep op 21 januari hebben wij kennis met haar mogen maken. Wij wensen haar heel veel succes en hebben vertrouwen in een mooie samenwerking.

Lees Meer
Reacties (0)
Alleen voor niets gaat de zon op

22 januari 2016

De Vrienden van het Diemerbos willen onafhankelijk van subsidieverstrekkers opkomen voor de gebruikers van het bos door hen te informeren over het bos. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Wij vragen u daarom nederig om een bijdrage ter dekking van onze kosten. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening:

 NL 35 TRIO 0197 7125 68 t.n.v. Stichting Vrienden van het Diemerbos.

Lees Meer
Reacties (0)
Gaat het weer knallen?

18 januari2016

 'Niet minder feesten dit jaar in het Diemerbos, maar wel meer geluidoverlast toestaan tijdens de 8 evenementen' schreven wij in een bijdrage op onze facebookpagina (17 januari 2016). Klopt dat wel, werd ons gevraagd, als de gemeente schrijft dat hij minder geluidoverlast wil?

Lees Meer
Reacties (2)
Kerngroep op 21 januari

De eerstvolgende vergadering van de kerngroep Vrienden van het Diemerbos wordt gehouden op donderdag 21 januari 2016 van 18.00 uur tot 20.00 uur op het gemeentehuis van Diemen. Belangrijke bespreekpunten zijn de evaluatie van de festivals 2015 in het Diemerbos en de beleidsvoornemens van het college. Verder praten wij over de voorbereiding van de Vriendendag 2016.

Lees Meer
Reacties (0)