Over ons

Wat willen de Vrienden van het Diemerbos ?
Een aantal gebruikers van het Diemerbos is een tijdje terug bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe de belangen van de gebruikers ingebracht konden worden bij de verdere ontwikkeling van het bos. Al gauw noemden deze gebruikers zich ‘De Vrienden van het Diemerbos’.

De Vrienden van het Diemerbos werden het eens over de doelen die zij na wilden streven:

  • het beschermen en versterken van de natuurlijke, ecologische en cultuurhistorisch waarde van het Diemerbos en omgeving
  • het beschermen en versterken van de kwaliteit van het Diemerbos en omgeving
  • het vergroten van het natuurvriendelijk gebruik van het Diemerbos

De Vrienden willen dit bereiken door:

  • de belangen te behartigen van het Diemerbos en van de gebruikers van het Diemerbos
  • het geven van adviezen en het constructief meedenken bij de ontwikkeling van het Diemerbos door Staatsbosbeheer, gemeente Diemen, gemeente Amsterdam en stadsdeel Amsterdam Zuidoost
  • het delen van kennis over wat er zoal in het Diemerbos is te doen
  • het (laten) organiseren van activiteiten. (paaseieren zoeken, midzomernacht concert, midwinteractiviteit, crossloop etc. We juichen initiatieven die anderen ondernemen en die passen bij het karakter van het bos van harte toe.

Op dit moment hebben zo’n 100 enthousiaste gebruikers van het bos zich als vriend van het Diemerbos aangemeld