Verstag ecologische schouw

De ecologische schade van de eerste serie festivals in het bos vallen mee. Dit blijkt uit de ecologische schouw, die Staats Bosbeheer en IVN Diemen na de eerste serie festivals hebben uitgevoerd.

Lees Meer
Reacties (0)
Tussen de bedrijven door

De organisator van de evenementen, Staats Bosbeheer, en de gemeente Diemen willen graag meewerken aan het organiseren van culturele evenementen in de dagen tussen de festivals. De Vrienden van het Diemerbos hebben een aantal onderwerpen geinventariseerd. Deze onderwerpen worden besproken tijden de vergadering van de kerngroep op 14 januari 2016 op het gemeentehuis van Diemen (aanvang 18.00 uur)

Lees Meer
Reacties (0)
Verdienen met een bos

Het korten op de kosten die het kabinet Rutte I de beheerders van natuurgebieden heeft opgelegd vormde de aanleiding voor het onstaan van De Vrienden van het Diemerbos. In een notitie 'Een bos verdient beter' doen de Vrienden aanbevelingen aan de beheerder van het bos om meer en anders te verdienen aan het bos. Geld, dat voor het beheer kan worden ingezet.

Lees Meer
Reacties (0)
jaarplan 2016

Versterken van het netwerk en het blijvend behartigen van de belangen van de gebruikers bij de ontwikkeling van het bos zijn de belangrijkste onderwerpen in het jaarplan 2016 'DICHT BIJ ONS BOS BLIJVEN'.

Lees Meer
Reacties (0)
Jaarverslag 2015

De gang van zaken rond de 8 festivals in het Diemerbos was een veel besproken onderwerp tijden de bijeenkomsten van de Vrienden van het Diemerbos. Daarnaast kwamen tal van andere onderwerpen aan de orde. In het jaarverslag wordt hierop teruggeblikt.

Lees Meer
Reacties (0)
Verslag kerngroep 21 januari 2016

Op 21 januari kwam de kerngroep van de Vrienden van het Diemerbos bijeen. Het verslag van die bijeenkomst vindt u door op 'lees verder' te klikken.

Lees Meer
Reacties (0)
Kerngroep 14 april

Op 14 april komt de kerngroep van de Vrienden van het Diemerbos weer bij elkaar op het gemeentehuis van Diemen (aanvang 18.00 uur). Belanstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de Vrienden van het Diemerbos; secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl. Wij zorgen dan voor broodjes.

Lees Meer
Reacties (0)
Lust en last

22 februari 2016

De raad van de gemeente Diemen heeft op 18 februari ingestemd met 8 festivals in 2016 verdeeld over 2 perioden. Tijdens 4 festivals zal een geluidproductie worden toegestaan, die aanzienlijk hoger ligt, dan in 2015 het geval was. Meer overlast voor omwonenden dus. Het college deed wel de toezegging om in overleg met Staats Bosbeheer te bezien of in 2017 een andere organisator bereid is over een compacte periode minder festivals te organiseren met een lagere geluidbelasting. In een brief aan de raad hadden de Vrienden van het Diemerbos hierop aangedrongen. Ook zegde het college toe naar alternatieven te kijken om het bos in 2016 tijdens de festivals beter toegankelijk te houden voor de 'gewone' gebruikers van het bos.

Lees Meer
Reacties (0)
RAAD VAN DIEMEN KIEST IN GROTE MEERDERHEID VOOR MEER OVERLAST

12 februari 2016

Dat de Raad van Diemen kiest voor meer overlast blijkt uit de informele vergadering, die de raad van Diemen donderdag 11 februari over de evaluatie van de festivals heeft gehouden.

Het pleidooi van de Vrienden van het Diemerbos en van andere insprekers voor meer evenwicht tussen de lusten van de festivalgangers en de overlast voor de bewoners kreeg de handen van de raadsleden niet op elkaar.

Lees Meer
Reacties (1)
Het kan beter, het moet anders.

3 februari 2016

De gemeente Diemen wil voor 2016 nog meer geluid toestaan dan tijdens de festivals in 2015. Dat moet dus anders.

De opbrengsten van de festivals zijn beperkt. Dat moet dus anders.

Dit zijn een paar aanbevelingen, die de Vrienden van het Diemerbos doen aan de raad van de gemeente Diemen in verband met mogelijk festivals in 2016.

Lees Meer
Reacties (0)