Vriendenavond op 5 juli

Donderdag 5 juli organiseren de Vrienden van het Diemerbos een Vriendenavond. Je bent welkom vanaf 17.45 uur (tot 20.00 uur). De Vriendenavond duurt tot een uur of 20.00 uur. Voor een broodje wordt gezorgd. Jorrit Nuyens, de nieuwe ethouder voor het Diemerbos komt iets vertellen over zijn ambities voor het bos en Bianca van den Hout vertelt over hoe paarden en honden het goed met elkaar kunnen hebben als je maar de juiste dingen doet.

Lees Meer
Reacties (1)
Politiek natuurlijk

De nieuwe raad van de gemeente Diemen zal zich inzetten voor een robuuste ontwikkeling van het gemeentelijk groen, waar het Diemerbos een belangrijk onderdeel van is. Dit blijkt uit de antwoorden van politieke partijen op vragen, die de Vrienden van het Diemerbos aan hen stelden in verband met de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad.

Lees Meer
Reacties (0)
Bomen over het bos

Op 2 maart organiseerden de Vrienden van het Diemerbos een jubileumbijeenkomst over het belang van groen voor bewoners, over het belang van groene verbindingen en over het belang dat de politiek het beheer en de ontwikkeling van natuur ondersteunt. Natuur is een maatschappelijk belang.

Lees Meer
Reacties (0)
UITNODIGING 2 MAART

In 2018 bestaan de Vrienden van het Diemerbos 5 jaar. Dat is dus ons eerste lustrum. Dit laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Op vrijdag 2 maart organiseren wij een feestelijke bijeenkomst. Vanaf 14.00 uur bent u welkom in MatchZo, de huiskamer van Driemond, Stammerlandweg 10 in Driemond. U kunt zich voor onze lustrumbijeenkomst opgeven bij onze secretaris: secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl .

Lees Meer
Reacties (0)
VOORAANKONDIGING LUSTRUMBIJEENKOMST 2 MAART

In 2018 bestaan de Vrienden van het Diemerbos 5 jaar. Dat is dus ons eerste lustrum. Dit laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Op vrijdag 2 maart organiseren wij een feestelijke bijeenkomst. Vanaf 14.00 uur bent u welkom in MatchZo, de huiskamer van Driemond, Stammerlandweg 10 in Driemond. Inloop vanaf 13.30 uur.

Lees Meer
Reacties (0)
JAARVERSLAG 2017

Hierbij bieden wij u ons jaarverslag 2017 aan. Het groen bleef groeien, de bezoekers bleven komen, de vogels bleven vliegen. Maar er gebeurde nog meer.

Lees Meer
Reacties (0)
Bodem Diemerbos gedaald door festivals

Metingen maken duidelijk, dat het festivalterrein sterk daat door de festivals. Staatsbosbeheer zoekt nu naar alternatieven voor de evenementen.

Lees Meer
Reacties (0)
Vooraankondiging: 'Beter in het groen'

Op 1 oktober organisereert Staats Bosbeheer samen met anderen een dag met als thema ‘Beter in het Groen’. Eén van de locaties van de Beter in het Groendag is Boerderij Landlust (Stammerdijk 25, Diemen) in het Diemerbos. Van 14.00 uur tot 17.00 uur kan deelgenomen worden aan verschillende workshops. Zet deze dag nu vast in je agenda. Zie ook: http://www.beterinhetgroen.nl/

Lees Meer
Reacties (1)
Gluren bij de buren

Het programma voor de Vriendendag op 3 september is bekend. Wij ontmoeten elkaar bij boerderij Landlust (Stammerdijk 25 in Diemen). Foto's, waarbij het Diemerbos in beeld is en die je mee wil laten doen aan de fotowestrijd kan je plaatsen op onze facebookpagina - https://www.facebook.com/vriendenvanhetdiemerbos?fref=ts - of sturen naar: secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl

Lees Meer
Reacties (0)
Vriendendag 2017

De Vrienden van het Diemerbos organiseren op 3 september de jaarlijkse Vriendendag. Het thema dit jaar is 'Gluren bij de Buren'. We gaan kijken hoe verschillende organisaties het bos gebruiken voor hun activiteiten. Wij worden om 11.00 uur verwacht bij Boerderij Landlust.

Lees Meer
Reacties (1)