8 Festivals

Het college van de gemeente Diemen stelt in haar voordracht aan de raad voor om ook de komende 5 jaar 8 festivals per jaar in het Diemerbos toe te willen staan. Staatsbosbeheer geeft in een brief aan de raad aan, dat de festivals in 2016 minimaal €25.000,-- aan verlies hebben opgeleverd in plaats van de beoogde winst. De raad neemt in december een besluit.

Lees Meer
Reacties (0)
Bijeenkomst Kerngroep 22 september 2016

Bijeenkomst kerngroep

Op 22 september 2016 komt de kerngroep van de Vrienden van het Diemerbos bij elkaar op het gemeentehuis van Diemen.  Aanvan 18.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl

Lees Meer
Reacties (0)
Vriendendag 28 augustus 2016

VRIENDENDAG 28 AUGUSTUS 2016,

HET THEMA DIT JAAR IS: HET EETBARE BOS ...

Inloop vanaf 11.00 uur bij boerderij Landlust,Stammerdijk 25, 1112 AA, Diemen

Meld je aan bij secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl

Lees Meer
Reacties (0)
Verstag ecologische schouw

De ecologische schade van de eerste serie festivals in het bos vallen mee. Dit blijkt uit de ecologische schouw, die Staats Bosbeheer en IVN Diemen na de eerste serie festivals hebben uitgevoerd.

Lees Meer
Reacties (0)
Tussen de bedrijven door

De organisator van de evenementen, Staats Bosbeheer, en de gemeente Diemen willen graag meewerken aan het organiseren van culturele evenementen in de dagen tussen de festivals. De Vrienden van het Diemerbos hebben een aantal onderwerpen geinventariseerd. Deze onderwerpen worden besproken tijden de vergadering van de kerngroep op 14 januari 2016 op het gemeentehuis van Diemen (aanvang 18.00 uur)

Lees Meer
Reacties (0)
Verdienen met een bos

Het korten op de kosten die het kabinet Rutte I de beheerders van natuurgebieden heeft opgelegd vormde de aanleiding voor het onstaan van De Vrienden van het Diemerbos. In een notitie 'Een bos verdient beter' doen de Vrienden aanbevelingen aan de beheerder van het bos om meer en anders te verdienen aan het bos. Geld, dat voor het beheer kan worden ingezet.

Lees Meer
Reacties (0)
jaarplan 2016

Versterken van het netwerk en het blijvend behartigen van de belangen van de gebruikers bij de ontwikkeling van het bos zijn de belangrijkste onderwerpen in het jaarplan 2016 'DICHT BIJ ONS BOS BLIJVEN'.

Lees Meer
Reacties (0)
Jaarverslag 2015

De gang van zaken rond de 8 festivals in het Diemerbos was een veel besproken onderwerp tijden de bijeenkomsten van de Vrienden van het Diemerbos. Daarnaast kwamen tal van andere onderwerpen aan de orde. In het jaarverslag wordt hierop teruggeblikt.

Lees Meer
Reacties (0)
Verslag kerngroep 21 januari 2016

Op 21 januari kwam de kerngroep van de Vrienden van het Diemerbos bijeen. Het verslag van die bijeenkomst vindt u door op 'lees verder' te klikken.

Lees Meer
Reacties (0)
Kerngroep 14 april

Op 14 april komt de kerngroep van de Vrienden van het Diemerbos weer bij elkaar op het gemeentehuis van Diemen (aanvang 18.00 uur). Belanstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de Vrienden van het Diemerbos; secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl. Wij zorgen dan voor broodjes.

Lees Meer
Reacties (0)