Spelen

Ravotten, klimmen, klauteren, verstoppertje spelen, lekker kliederen met zand en water, hutten bouwen en nieuwe dingen ontdekken. Dat kan en mag in het speelbos Het Banjerbossie.
Er zijn uitkijkheuvels, een trekpontje om het water over te steken, een kabelbaan, reuzemikado, klankboot, bokketoren, wilgenkamp en een bostentoonstelling.