Planten en dieren

Op verschillende plekken in het bos zijn open plekken, ruigtes, riet en watertjes te vinden. De variatie zorgt ervoor dat nieuwe soorten een kans krijgen.

Nu komen de es en de eik terug in het bos, de bomen die van oorsprong in het gebied thuishoren. En struiken als meidoorn, vlier, en veldesdoorn. In de rietlanden is dotterbloem, rietorchis en wederik te vinden.

In het Diemerbos leven meer dan 45 soorten vogels, waaronder de rietzanger, de ijsvogel en de havik. Bijzondere libellen, zoals de vroege glazenmaker en de bruine heidelibel komen er ook voor. In het water leven verschillende soorten stekelbaars en de kleine modderkruiper. Ook herbergen bos en moeras beschermde diersoorten als ringslang, watersalamander en vleermuis.