Natuur beleven

Ten oosten van de A9 loopt het Diemerbos door tot het Amsterdam-Rijnkanaal. In dit deel is het rustiger. De natuur kan hier haar eigen gang gaan. Dat levert waterrijke natuur op, met moerasbos, nat grasland, ruigtes, plassen en rietland. Je kunt er bijzondere planten- en dierensoorten observeren. Of het laarzenpad lopen en ervaren wat moeras is.