KERNGROEP 21 JANUARI 2016

Wilt u zo vriendelijk zijn om door te geven als u komt? Dan zorgen wij
ervoor dat er voldoende broodjes zijn om aan te bieden.


AGENDA:

 1. opening
 2. punten en comma's   
 3. evaluatie festivals
 4. jaarplan 2016
 5. jaarkalender op website
 6. vriendendag
 7. rondvraag
 8. afsluiten  

Bij 2 

Punt.en uit kerngroep overleg 1-10-2015 en bestuursvergaderingen 29-9 en 4-11-2015

 • Na vertrek van Eddy Meyer als voorzitter is Lourens Burger (weer) bereid gevonden om voorzitter a.i. te zijn tot er een nieuwe voorzitter is gevonden

 • Lourens heeft commentaar geleverd op evaluatie van de festivals zodat onze opmerkingen (waaronder die van kerngroep overleg) meegenomen kunnen worden in de “brede” evaluatie

 • Voor Eric van Gerrevink is nog geen opvolger bekend, wel hebben we een brief/nieuwsflits van SBB ontvangen met de mededeling dat de opvolger contact met ons opneemt medio januari.

 • Focus 2016. Er zijn wat ideeën uitgewisseld om een breed publiek te(blijven) bereiken en de bekendheid van het bos te vergroten

 • Janny en Marijke gaan aan de slag om een jaarkalender op de website te realiseren. Daarna actueel houden d.m.v. inbreng belangenpartijen

 • Goed blijven communiceren via facebook en bijvoorbeeld virtuele denktank opzetten door mensen die actief reacties geven via facebook. Zo creëer je een groep/platform om effectief bezig te zijn.

 • Actueel houden wat er gebeurt in het bos zoals tunneltjes, fietsbruggen e.d.

 • Vriendendag wordt weer in ere hersteld, daar gaan we mee aan de slag. Bijvoorbeeld in kader van “het eetbare bos”.

 • Belangenbehartiging blijft wel hoofdmoot van onze activiteiten. Daarnaast ontwikkelen wij onze netwerkfunctie.

 • Financiën van “de Vrienden” staan er (nog) goed voor. Dit jaar geen subsidie aangevraagd.

 • Voor de Vriendendag is mogelijk projectsubsidie aan te vragen (Meerlanden).

 • Tom en Lourens stellen donatie brieven op.

 • Samenstelling bestuur: nu te weinig leden

 • Ruud van Grondel zal voorlopig weer aanwezig zijn bij onze vergaderingen.

Bij 3

Op 15 december heeft de gemeente Diemen de 'Evaluatie festivals Diemerbos' openbaar gemaakt (http://www.diemen.nl/fileadmin/user_upload/Actueel/Nieuwsberichten/Nieuws_2015/Evaluatie_festivals_Diemerbos_S_GD15.07755_3.PDF). Tegelijk maakte het college van B&W in een Raadsvoordracht duidelijk welke beleidsmatige consequenties hiervan zij aan de Raad voorlegt (http://www.diemen.nl/fileadmin/user_upload/Actueel/Nieuwsberichten/Nieuws_2015/RaadsvoordrachtEvenementenDiemerbos.pdf). Oktober 2015 heeft het bestuur van de Vrienden van het Diemerbos aan de Raad en het college van de gemeente Diemen een eigen evaluatieve notitie toegestuurd (http://www.vriendenvanhetdiemerbos.nl/nieuws-blog/evaluatie-festivals-in-het-diemerbos-20151/). De vraag is nu tot welke vervolgacties leiden de gemeentelijke evaluatie en de daaraangekoppelde Raadsvoordracht.

Bij 4

Het jaarplan volgt.

Bij 7

Voorstellen voor de inhoudelijke invulling van de Vriendendag zijn nu: "Het eetbare Bos" en "Samen een boom opzetten".

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld