Versterken van de ecologische diversiteit en een betere afstemming in het gebruik van het bos. Dit zijn twee belangrijke uitkomsten van de eerste - goed bezochte - vriendendag van de Vrienden van het Diemerbos.

Voor jong en oud waren activiteiten georganiseerd, die in een uitstekende sfeer werden beleefd. Het hoogtepunt vormde wel het Western paardrijden, dat door de Double R Ranch werd verzorgd.
Ongeveer 40 vrienden en 5 kinderen hebben zich op 1 september naar de Double R Ranch begeven voor de vriendendag op 1 september.
De kinderen hebben onder leiding van de boswachter inzicht gekregen in wat de natuur zoal voor interessants te bieden heeft. De ouderen gingen met elkaar in discussie over wat het bos hun heeft te bieden en wat er nog beter kan In de middag was er voor de jeugd onder leiding van onze vriend(in) van het Diemerbos Inosha Bevelander sport en spel.
De volwassenen gingen onder begeleiding van de boswachter op excursie door het bos. Het grote aantal zwaluwen dat wij zagen, versterkte ons zomerse gevoel op deze eerste septemberdag. Aan het einde van de dag was er een indrukwekkend optreden van de Double R Ranch. Op meeslepende country en western muziek lieten paarden en hun berijders zien hoe je als combinatie ritmisch kunt draven, pirouettes kunt draaien en glijdend tot stilstand kan komen.

De Dag was begonnen met een onderlinge kennismaking. Aan het bos wordt door de aanwezigen veel waarde gehecht. De bezuinigingen op het natuurbeleid, dat door staatssecretaris Bleker (kabinet Rutte I) is vastgesteld worden als een groot risico gezien voor de kwaliteit van het bos. De huidige staatssecretaris heeft deze bezuinigingen wel wat verminderd, maar zonder extra middelen zal Staats Bosbeheer niet in staat zijn de kwaliteit te handhaven.
De Vrienden van het Diemerbos denken daarom met Staatsbosbeheer mee om aanvullende financiering te vinden.

Met name twee onderwerpen kwamen naar voren, waar de Vrienden van het Diemerbos aandacht voor moeten vragen en verder over na moeten denken. In de eerste plaats is dat het versterken van de ecologische diversiteit van het bos. Een aantal Vrienden wil daar graag daadwerkelijk bij helpen. In het vervolg van de Vriendendag gaan we daarmee aan de slag.
Een ander verbeterpunt dat aan de orde kwam, was de kwaliteit van de infrastructuur (de paden en de wegen) en het concurrerend gebruik daarvan.
Door meer onderling begrip en duidelijker onderscheid tussen de verschillende type paden (voor fietsers, wandelaars, ruiters) is nog veel te verbeteren. Ook daar gaan een aantal vrienden van het Diemerbos mee aan de slag. Tijdens de Vriendendag waren foto's te bezichtigen, die het Diemerbos op één of andere manier als onderwerp hadden. Aan deze tentoonstelling waren ook prijzen verbonden. Katarina Helgers kreeg een prijs voor het oeuvre dat zij had ingezonden. 'De Diemenaar' kreeg een prijs voor een foto, waarop de boswachter aan kinderen uitleg geeft over de natuur.

Bij elkaar kijken wij terug op een zeer geslaagde eerste vriendendag, die alweer uitnodigt voor een vervolg volgend jaar.

Artikel door: Lourens Burgers

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld