Vrienden van het Diemerbos

VOORAANKONDIGING LUSTRUMBIJEENKOMST OP 2 MAART

 

BOMEN OVER HET BOS

In 2018 bestaan de Vrienden van het Diemerbos 5 jaar. Dat is dus ons eerste lustrum. Dit laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Op vrijdag 2 maart organiseren wij een feestelijke bijeenkomst. Vanaf 14.00 uur bent u welkom in MatchZo, de huiskamer van Driemond, Stammerlandweg 10 in Driemond. Inloop vanaf 13.30 uur.

In de afgelopen 5 jaar is er veel gebeurd in het bos. Lange tijd werd het bos overhoop gehaald om de wegverbinding tussen Schiphol en Almere te veranderen. Er werden festivals georganiseerd en er werd besloten deze festivals niet meer te houden. Tot ons grote verdriet moesten de abelen van het abelenlaantje worden gekapt.

Maar ook kwam er een extra tunnel, waardoor de twee delen van het bos veel beter op elkaar aansluiten. Boerderij Landlust werd prachtig opgeknapt en voorziet nu in een theetuin. In plaats van de abelen worden knotwilgen geplaatst, die beter passen bij de veengrond van het bos.

Ook de komende 5 jaar zal het bos niet stilstaan. Het beheer van het bos is een dure grap. Is er politiek draagvlak om dit beheer mogelijk te blijven houden. De woningbehoefte in de Amsterdamse regio is enorm. Hoe groen blijft het gebied en blijft het Diemerbos nog wel overeind. Hoe belangrijk is het bos voor bewoners, maar ook voor bedrijven.

Dit zijn onderwerpen, waarover wij met u, met belangenorganisaties, met vertegenwoordigers uit politiek en bedrijfsleven onder leiding van onze dagvoorzitter mw. A  Koopmanschap - oud burgemeester van Diemen - in gesprek willen gaan. Bomen over het bos.

Belangstellend? U kunt zich nu al opgeven bij onze secretaris: secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons het programma voor de bijeenkomst.

Lourens Burgers, voorzitter a.i.

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld