EEN BOS VERDIENT BETER

inleiding

Een belangrijke rede voor het ontstaan van de Vrienden van het Diemerbos is de reductie die het kabinet Rutte 1 aanbracht bij de ontwikkeling en het beheer van natuur. Voor het Diemerbos betekende dit het kortwieken van het beheersbudget. 3 Mogelijkheden dienden zich als vervolg daar op aan. In de eerste plaats kon SBB het bos aan zijn lot overlaten. Een andere oplossing was, dat SBB het bos zou verkopen. Een derde mogelijkheid was de variant 'We maken er het beste van'.

Met deze laatste variant probeert SBB zoveel als mogelijk te redden. Diemen Amsterdam en Amsterdam Zuidoost hebben de handen ineengeslagen om de schade te beperken. Extra inkomsten door het bos in te zetten voor verschillend geldopleverende activiteit zijn daarbij uiterst welkom. Vooralsnog beperkte dit verdienend vermogen zich vooral door een deel van het bos betaald beschikbaar te stellen voor het organiseren van festivals.

In onderstaande willen de Vrienden meedenken met SBB om tot aanvullende middelen te komen, die ten goede komen aan de ontwikkeling en het beheer van het bos.

hogere opbrengst festivals

In 2015 hebben de festival voor SBB rond € 25.000,00 opgeleverd. Uitgaande van 32.000 bezoekers over de 8 festivals betekent dit een opbrengst van € 0,78. Indien de opbrengst €2,00 per bezoeker zou zijn, dan ligt een mooi resultaat van € 64.000,00 binnen de mogelijkheden.

levensbomenbos

De Abelen langs de hoofdpaden zijn iconisch. Ze bieden perspectief om belangrijke gebeurtenissen in het leven vast te leggen door gedenktekens (bordjes), die op de bomen bevestigd worden. Het kan gaan om zaken als, de geboorte van een kind, het herdenken van een gestorven familielid, kennis of een andere belangrijke gebeurtenis. Per gedenkteken kan een prijs worden gevraagd. Als het plaatsen aan een periode is gebonden betekent dit dat er een vast inkomstenbron ontstaat.

sponsoring met vermeldingen bij de hoofdingang

De hoofdingang van het bos wordt per dag door een groot aantal bezoekers gepasseerd. Op een bord bij de ingang kunnen schildjes geplaatst worden met de namen van sponsoren. Daarbij kan ook gevarieerd worden in de grote van de bordjes naar gelang de hoogte van de sponsorbijdrage. Uitgaande van een jaarlijkse bijdrage ontstaat hier een vast inkomstenbron.

hondendagverblijf

Van de kant van de voormalige boswachter is het idee naar voren gebracht om een dagopvang voor honden te realiseren. Een onderzoek naar de haalbaarheid van een dergelijke voorziening verdient aanbeveling. In ieder geval voorziet het in de behoefte van bewoners. Een specifieke plek in het bos kan daartoe worden ingericht. Ook hier doet zich de kans voor, dat een jaarlijkse bijdrage aan de beheerbegroting geleverd kan worden.

honden uitlaatcentrales

Diverse bedrijven, die het uitlaten van honden tot hun betaalde dienstverlening hebben gemaakt, maken gebruik van het Diemerbos (de HUC's). Zij hoeven daartoe geen afdracht te doen aan SBB. Bij veel andere terreinbeheerders is het gebruikelijk, dat de HUCs betalen voor het gebruik van het terrein. Met enige tegenzin zien deze beheerders dat SBB deze dienstverlening zonder financiële compensatie toestaat. Het betekent immers een negatief concurrentie resultaat. Gevolg is ook dat er veel HUCs gebruik maken van het Diemerbos. Het omzetten van deze onbetaalde dienstverlening aan de HUCs naar een betaalde betekent een jaarlijks terugkerende inkomstenbron

de eeuwige jachtvelden

Een dierenbegraafplaats biedt de mogelijkheid om het geliefde huisdier in zijn geliefde omgeving een laatste rustplaats te bieden. De grafrechten bieden een mogelijkheid om het beheer van het bos mede uit te financieren

windmolens

De mogelijkheid tot het plaatsen van windmolens is al uitgebreid onderzocht en bevestigd. Het probleem is, dat de provincie Noord-Holland aan de hand van het door hem vastgelegd windbeleid zijn medewerking weigert. Vanuit de landelijke politiek wordt de druk opgevoerd om de provincie Noord-Holland tot andere gedachten te brengen. De realisering van het energieakkoord dat het rijk met belangenorganisaties heeft afgesloten stagneert. Het beleid van de provincie Noord-Holland verergert die stagnatie. De hoop op de mogelijkheid windmolens ten behoeve van het bos te plaatsen is niet definitief gesmoord.

Daarnaast zijn op dit moment nieuwe vormen van windenergie in ontwikkeling. Op experimenteel niveau zou een dergelijke moderne windmolen geplaatst kunnen worden bij het bos.

bijdrage AGV

Voor de kwaliteit van het oppervlaktewater is een goed functionerend aquatisch milieu onontbeerlijk. Het hoogheemraadschap beheert alleen de grotere waterwegen. Sloten en kleine waterpartijen hebben hun eigen plaatsgebonden beheerders. Staatsbosbeheer kan met argumenten claimen, dat hun beheer van het oppervlakte water van belang is voor de kwaliteit van het door AGV beheerde oppervlaktewater en daar een compensatie voor vragen.

betaald parkeren

Betaald parkeren is een voor de hand liggende optie. Er staan relatief veel auto's op de parkeerplaats. Betaald parkeren heeft als nadeel, dat het het bezoek doet afnemen. Daarom is het in strijd met voorgaande opties

horeca

Indien horeca gerealiseerd kan worden in het bos snijdt het mes aan twee kanten. Een lang gekoesterde wens van de gebruikers van het bos gaat in vervulling. Maar daarnaast levert het ook pachtinkomsten op voor SBB

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld