Vrienden van het Diemerbos

  Bomen over het bos

   UITNODIGING 2 MAART

------------------------------------------------------------------------------

In 2018 bestaan de Vrienden van het Diemerbos 5 jaar. Dat is dus ons eerste lustrum. Dit laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Op vrijdag 2 maart organiseren wij een feestelijke bijeenkomst. Vanaf 14.00 uur bent u welkom in MatchZo, de huiskamer van Driemond, Stammerlandweg 10 in Driemond. Inloop vanaf 13.30 uur.  Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

U kunt zich voor onze lustrumbijeenkomst opgeven bij onze secretaris: secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl .

Deelnemers ontvangen het ter gelegenheid van ons lustrum samengestelde Vriendenboek "Een Bos is meer dan Bomen" gratis. Het boekje is verder voor € 5,00 te verkrijgen bij onze secretaris (secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl ). Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Ruud Grondel, wethouder van Diemen.

Onze lustrumbijeenkomst staat onder leiding van mw. A. Koopmanschap, oud burgemeester van Diemen.

Wij gaan met elkaar in debat over de betekenis van groen voor mens en natuur; over de ontwikkelingen van het bos als onderdeel van de Groene Metropool Amsterdam en over wat groene politiek is.

Er is een forum met vertegenwoordigers van ondernemingen, van maatschappelijke organisaties, van milieuorganisaties en van gewone gebruikers. Zij gaan in op hun wensen en verwachtingen over een groene toekomst

Daaropvolgend is er een forum met politici uit verschillende gemeenten en uit verschillende politieke partijen. Zij discussiëren aan de hand van de resultaten van de eerder onderdelen met elkaar over de groene agenda voor de komende 4 jaar.

 Na afloop heffen wij het glas op u en op de Vrienden van het Diemerbos. Ook is er gelegenheid voor een begeleide natuurwandeling door het bos.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via secretaris@vriendenvanhetdiemerbos.nl   en via 0625007902.

Lourens Burgers, voorzitter a.i.

 

PROGRAMMA 2 MAART.

 

Dagvoorzitter: mw. A. Koopmanschap, Oud burgemeester van Diemen

 

1.   Opening door de dagvoorzitter

2.   Feestrede door Lourens Burgers, voorzitter a.i. van de Vrienden van het Diemerbos.

3.   Martin Goossen (senior onderzoeker Wageningen Environmental Research): Wat is groen gebruik van groene ruimte. Over maatschappelijke betrokkenheid bij natuur.

4.   Robert Graat (Staatsbosbeheer): De groene metropool in ontwikkeling.

Korte discussie met de inleiders.

 

Pauze

 

NAAR EEN GROENE AGENDA

5.   Ruud Grondel (wethouder gemeente Diemen): De groene opdracht voor de politiek.

6.   Forum van relevante maatschappelijke organisaties. Bewoners, ondernemers, natuurorganisaties, bosgebruikers gaan in debat over het belang van groen vanuit het eigen functionele perspectief. Zij worden vervolgens bevraagd door de dagvoorzitter.

7.   Forum van politici reflecteert o.l.v. de dagvoorzitter op stellingnamen en blikt vooruit op een groene agenda voor de komende raadsperiode..

8.   Afsluiting door de dagvoorzitter

 

 

 

 

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld