In deze nieuwsbrief willen wij de Vrienden van het Diemerbos informeren over de werkzaamheden aan de A6/A9. De invloed van deze infrastructurele werkzaamheden zijn enorm.
Aan de Driemondse kant van het bos is een groot aantal bomen gekapt.
In maart wordt de fietstunnel onder de A9 voor het verkeer afgesloten.
De fiets- en voetgangersroute wordt omgeleid.
Het is onze bedoeling u in de komende tijd meer keren middels een nieuwsbrief te informeren over de ontwikkelingen van het bos. Wij hopen, dat deze eerste nieuwsbrief met vooral nieuws dat het gebruik van het bos belemmert een uitzondering is. Over het bos is veel moois te melden. Ook dat laten wij je graag weten Wie het Diemerbos alweer een tijdje niet bezocht heeft, slaat de schrik om het hart.
De wegwerkzaamheden, waarover al jaren geleden besloten is, hebben inmiddels duidelijk een aanvang genomen. Het bos lijdt onder de werkzaamheden. En wij als gebruikers en Vrienden van het Diemerbos lijden mee. De besluitvorming over de aanleg van de nieuwe infrastructuur is onomkeerbaar. Wel kunnen en zullen wij ons ervoor inzetten, dat wij na de verbouwing een nog beter bos terug krijgen. Uit verlies moet winst kunnen ontstaan.

Project A1/A6

Voor een betere bereikbaarheid van de regio breidt Rijkswaterstaat in de periode van 2013 tot 2020 de A1 en de A6 uit tussen Diemen en Almere Havendreef. Deze weguitbreiding maakt deel uit van het project Schiphol, Amsterdam en Almere(SAA). De nieuwe verbinding tussen de A9 en de A1 over de toekomstige brug over het Amsterdam Rijnkanaal raakt het Diemerbos.
Een groot aantal werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat geeft hierover de volgende informatie (Zie afbeelding aan het einde van deze nieuwsbrief met de relevante locatieaanduiding)

Verbreding en nieuwe aansluiting A9 (Locatie A)

Om de bestaande A9 te verbreden en de nieuwe verbinding tussen de A9 en de A1 aan te leggen worden in de periode van maart 2014 tot januari 2015 grote hoeveelheden zand aangebracht door zandwagens. De zandwagens rijden zoveel mogelijk over apart aangelegde bouwwegen buiten het Diemerbos.

Fietstunnels (locatie B+C)

In de periode van oktober 2014 tot eind 2016 wordt de bestaande fietstunnel (A)verlengd en een nieuwe fietstunnel (B)gerealiseerd. De voorbereidende werkzaamheden zoals het aanbrengen van zand en intrillen van damwanden starten in maart 2014. Vanaf oktober 2014 wordt daadwerkelijk gestart met de bouw van de fietstunnels.

Maart 2014 : Damwanden intrillen
Maart 2014 – eind 2016 : Afsluiting bestaande fietstunnel (A) onder de A9. Ter plaatse staan borden die de route weergegeven. Zie afbeelding voor de omleiding voor de fietsers, ruiters en voetgangers. Houd rekening met een extra reistijd van ca. 8 minuten.
Oktober 2014 - Damwanden intrillen en funderingspalen heien

Brug Amsterdam Rijnkanaal(Locatie D)

In de periode van februari 2014 tot maart 2016 wordt de nieuwe brug over het Amsterdam Rijnkanaal gebouwd. De brug is onderdeel van de toekomstige verbinding tussen de A9 en de A1. Het fietspad kanaaldijk West wordt tijdelijk om het werkterrein verlegd (D1) zo ligt het fietspad vrij van het bouwverkeer.
Februari 2014 –maart 2016 - Tijdelijke omleiding fietspad Kanaaldijk West. Het fietsverkeer ondervindt hiervan geen hinder.
Februari 2014 – maart 2014 - Damwanden intrillen ter plaatse van de steunpunten aan beide zijden van het Amsterdam Rijnkanaal
April 2014 – mei 2014 - Heien van funderingspalen ter plaatse van de steunpunten aan beide zijden van het Amsterdam Rijnkanaal
Juni 2014 - Boren van de boorpalen ter plaatse van de steunpunten aan beide zijden van het Amsterdam Rijnkanaal
December 2014 – januari 2015 - Heien van palen ter plaatse van de steunpunten aan beide zijden van het Amsterdam Rijnkanaal

Nieuwe spoorkruising (Locatie E):

Vanaf maart 2014 tot augustus 2015 wordt een nieuwe spoorkruising gebouwd. De nieuwe verbindingsweg tussen de A9 en de A1 wordt onder het bestaande spoor aangebracht. Om de dienstregeling van het reguliere treinverkeer zo min mogelijk te verstoren wordt de draagconstructie van de sporen gerealiseerd in 6 treinvrije periodes tussen mei en november 2014 (weekenden). Vanaf oktober 2014 worden de spoordekken in het spoor geschoven en in gebruik genomen. Vervolgens wordt gestart met de afbouw van de spoorkruising.

Eind maart – medio april 2014 -Heiwerkzaamheden t.b.v. bouw spoordekken Weekend week 21, 24, 28, 29 - Heiwerkzaamheden en damwanden intrillen t.b.v. draagconstructie spoor
Weekend week 42, 45 - Inschuiven spoordekken in spoor
Medio nov – begin dec 2014 - Uitrillen stalen buispalen

Hinder

Rijkswaterstaat probeert de hinder in het Diemerbos tijdens de werkzaamheden te beperken. Het bouwverkeer wordt gescheiden van het overige verkeer. Gebruikers kunnen geluidshinder ondervinden door de hei- en trillingswerkzaamheden. Met uitzondering van de weekendwerkzaamheden nabij het spoor vinden deze werkzaamheden overdag plaats op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur.
Tijdens de werkzaamheden blijft het Diemerbos bereikbaar voor recreatie. De vele faciliteiten die het Diemerbos biedt zoals de wandel-, fiets- en ruiterroutes blijven toegankelijk. Bezoekers van het Diemerbos kunnen tijdens de werkzaamheden ook gebruik blijven maken van de laarzenroute en ervaren wat moeras is.

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld