AGENDA 8 december 2016

 1. OPENING
 2.  MEDEDELINGEN
 3. VERSLAG VORIGE VERGADERING
 4. SCHOOLTUINEN IN DIEMERBOS (haalbaarheid?)
 5. FESTIVALS  (o.a. tussentijds, wat te doen) Zie ook: http://www.vriendenvanhetdiemerbos.nl/nieuws-blog/
 6. FOTO EXPOSITIE VRIENDENDAG (OTTO VEEN)?
 7. WAT VERDER TER TAFEL KOMT
 8. AFSLUITING

 

Notities Kerngroep vergadering van de Vrienden 22-9-2016

 

Opening:

 • Extra woord van welkom voor Peter Vink en Wim van Dam

 • Vriendendag wordt als punt 6 toegevoegd aan de agenda

 

Mededelingen:

 • Marijke van Eckeren is met vakantie

 • Renske Peters heeft (nog) niet gereageerd op de mail van Lourens

 • Geert Timmermans heeft ook (nog) niet gereageerd op de mail van Lourens; Lourens stuurt nu een mail naar Anke Pet

 

Notities Kerngroep:

 • De nieuwe fietstunnel gaat op 1 december a.s. open en de oude fietstunnel waarschijnlijk in maart 2017

 

Terugblik festivals:

 • De overlast is beduidend minder geweest dan voorgaande jaren

 • Een klacht uit Geerdinkhof is snel en adequaat afgehandeld

 • Er zijn minder klachten ingediend dan vorig jaar, maar er zijn verhoudingsgewijs meer klachten ingediend over het laatste festival

 • De klachten gaan over geluidsoverlast en de beperkte toegankelijkheid van het bos tijdens de festivals; wellicht kan er een nieuwe route gemaakt worden voor bezoekers

 • Er zijn aanpassingen aan het terrein nodig als de festivals voortgang vinden; dat is een taak voor SBB

 • Een alternatief voor 2 blokken van 4 festivals is 1 blok van 6 festivals: dit voorkomt de hoeveelheid schade aan het terrein en vermindert de beperkte toegankelijkheid

 

Jaarplan 2017:

 • Toevoegen: faciliteiten in het bos, zoals bankjes in de schaduw en een trimroute

 

Vriendendag:

 • Een bedankje aan Janny en Petra voor hun hulp bij de voorbereiding en uitvoering tijdens de Vriendendag

 • De belangstelling viel wat tegen; volgend jaar kinderactiviteiten opnemen als lokmiddel

 • Onderwerpen voor de Vriendendag van volgend jaar: Het bos met andere ogen en Ravotten in het bos

 • Volgend jaar op de Vriendendag meerdere instroommomenten inroosteren

 

WVTTK/Rondvraag:

 • De Hussen hebben nu allemaal een vergunning; er is nog ruimte voor 2 Hussen

 • In Landlust wordt een plekje ingericht met informatie over het Diemerbos

 • De Kerstwandeling vindt dit jaar plaats op 17 december vanuit Driemond

 

Volgende vergadering: donderdag 8 december – 18.00 uur – Gemeentehuis Diemen

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld