Op de Vriendendag d.d. 1 september 2013 is onder meer naar voren gekomen, dat er in het Diemerbos soms wrijving is tussen honden- en paardenbezitters. We zijn op zoek naar mensen, die ons tijdens de bijeenkomst van de kerngroep op donderdag 16 januari 2014 iets meer kunnen vertellen over eventuele problemen tussen bovengenoemde groepen. We stellen het zeer op prijs, als gegadigden zich willen melden bij het secretariaat, zodat we vooraf weten wie de bijeenkomst van de kerngroep zullen bijwonen. Wij bedanken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw medewerking!

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld