GAAT HET WEER KNALLEN?

18 januari2016

 'Niet minder feesten dit jaar in het Diemerbos, maar wel meer geluidoverlast toestaan tijdens de 8 evenementen' schreven wij in een bijdrage op onze facebookpagina (17 januari 2016). Klopt dat wel, werd ons gevraagd, als de gemeente schrijft dat hij minder geluidoverlast wil?

 Wij merken het volgende op.

 De gemeente kiest (pag. 4 van de voordracht) voor de variant, waarbij tijdens vier evenementen het in de APV toegestane geluidniveau wordt verhoogd van 60 dB(A) naar 65 dB(A) en van 70 dB(C) naar 83dB(C), waarbij dB(C) staat voor het geluidniveau met de lage frequenties (de basgeluiden ofwel het gebonk).

 Voor de andere 4 evenementen handhaaft de gemeente de norm in de APV op 60 dB(A) en verhoogt hij de norm van 70dB(C) tot 79 dB(C).

 Voor alle 8 de evenementen in 2016 zal de geluidoverlast dus toenemen ten opzichte van die tijdens de evenementen in 2015. De tweede variant geeft minder hinder dan de eerste. Wij kunnen niet tot een andere conclusie komen.

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld