Wat zijn de plannen van de politieke partijen in Diemen en in Amsterdam Zuidoost met het Diemerbos ? In mei 2013 hebben de Vrienden van het Diemerbos een viertal wensen benoemd, die de komende raadsperiode naar hun mening aan de orde moeten komen. Zij hebben deze wensen aan de politieke partijen in de gemeente Diemen en in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost gestuurd met het verzoek bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma hiermee rekening te houden. Onze wensen zijn:

 • Het realiseren van een horecavoorziening om na de inspanning in het bos, te ontspannen met een drankje en een hapje
 • Het opstellen van ruimtelijk inpasbare windmolens om bij te dragen aan het dekken van de beheerskosten van het bos
 • Het opzetten van een evenementenbeleid om evenwicht te brengen in de gebruiksmogelijkheden van het bos
 • De verbetering van de toegankelijkheid van het bos

Op 19 maart kiezen de bewoners van de gemeente Diemen een nieuwe raad en de bewoners van Amsterdam Zuidoost hun eerste bestuurscommissie. Wij hebben gekeken wat de partijen met het Diemerbos van plan zijn. Een raad met gevoel voor de belangen van natuur en milieu is voor de Vrienden van het Diemerbos goud waard.

Met uitzondering van de VVD geven alle partijen in de gemeente Diemen aan wat zij de komende raadsperiode met het Diemerbos willen. Al onze wensen uit mei 2013 komen in één of meer programma's van de politieke partijen in Diemen aan bod.
De verkiezingsprogramma;'s van Amsterdam Zuidoost gaven geen mogelijkheid daaruit af te leiden wat de politieke partijen met betrekking tot het Diemerbos de komende periode willen realiseren. Van een aantal partijen hebben wij geen verkiezingsprogramma aangetroffen.
De partijen, die wel een verkiezingsprogramma hebben, bevatten geen onderdelen, die concreet betrekking hebben op het Diemerbos. Daarbij merken wij op, dat het bestuur van Zuidoost anders georganiseerd zal gaan worden dan in het verleden het geval was. Het beleid wordt in de komende periode door de Raad van Amsterdam bepaald. De uitvoering van dat beleid wordt de taak van de nieuwe bestuurscommissie. Daarnaast krijgt de bestuurscommissie een rol als belangenbehartiger van de bewoners naar de raad van Amsterdam. Uitgekristalliseerd is dat allemaal nog niet. Deze onduidelijkheid maakt het voor de politieke partijen moeilijk om zich op de komende periode te prepareren zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de competenties, waaraan de leden van de bestuurscommissie moeten voldoen.
Het onderstaande overzicht heeft verder dus alleen betrekking op de politieke partijen in Diemen.

CDA
 

 • Gaat samen met het bedrijfsleven na of de recreatieve voorzieningen versterkt kunnen worden zoals de vestiging van horeca (wens 1).
 • Steunt het plaatsen van windmolens (wens 2).
 • Gaat voor versterking van de veiligheid in het bos.


D66
 

 • Steunt het plaatsen van windmolens (wens 2)


Groen Links
 

 • Steunt het plaatsen van windmolens; mede om daarmee uit de pachtopbrengsten de kwaliteit van het groen te versterken
 • Wil verbindingen leggen tussen de groene zones
 • Geeft prioriteit aan natuur als uitgangspunt voor natuurbeheer boven recreatie
 • Pleit voor een kleinschalige horecavoorziening
 • Vraagt natuurcompensatie voor alle aanslagen op de natuur als gevolg van de infrastructurele werkzaamheden (A1/A9)
 • Wil bewoners meer betrekken bij het natuurbeheer


Leefbaar Diemen
 

 • Pleit voor een camping in het Diemerbos
 • Ziet graag de vestiging van een pannenkoekenhuisje (wens 2)


PvdA
 

 • Wil de recreatieve functie en de toegankelijkheid versterken (wens 4)
 • wil dat - ruimtelijk goed ingepaste - voorzieningen voor windenergie worden gerealiseerd (wens 2)


VVD
 

 • geen relevante punten


SP
 

 • Is voor het plaatsen van windmolens (wens 2)

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld