Vrienden van het Diemerbos

30 november 2016

Aan de leden van de raad van de gemeente Diemen.

 

Op 1 december besluit u over het raadvoorstel om jaarlijks 8 festivals in het Diemerbos toe te staan. In verband met de voorbereiding van dit ontwerp-raadsbelsuit hebben de Vrienden van het Diemerbos een eigen evaluatie ingebracht alsmede een reactie op de aan het bestuur voorgelegde evaluatie.

 

Wij hebben niet ingesproken tijdens de informatieve vergadering van uw raad op 10 september. De reden hiervoor was, dat wij niet veel en in ieder geval te weinig van onze inbreng uiteindelijk in het ontwerpbesluit hebben terug gevonden. Zoals dat wel wordt genoemd:  'Wij voelden ons onvoldoende gehoord'. Wij nemen daarom ook afstand van het ontwerpbesluit.

 

De onderbouwing van ons standpunt ligt in het volgende:

  • Positief zijn wij over het gebruik van het bos voor festivals in het algemeen. Het verbreed de doelgroep en het voegt iets toe aan het cultureel klimaat van de gemeente Diemen. De Vrienden van het Diemerbos zijn dus niet categorisch tegen festivals in het bos.

  • Het aantal van 8 festivals verdeeld over meerdere perioden schaadt echter de kwaliteit van het bos en schaadt het regulier gebruik van het bos door bewoners. De schade aan het bos en de bijhorende infrastructuur is nog steeds niet hersteld. Wij hebben daarom voor een kleiner aantal en een in tijd meer compact georganiseerde festivalperiode gepleit.

  • De bijdrage, die de festivals in financiële zin zouden kunnen bieden aan het beheersbudget voor het bos, valt dramatisch tegen. Volgens de door Staatsbosbeheer aangeboden informatie is er geld op toegelegd. In plaats van een opbrengst van € 25.000 is sprake van een verliespost van €25.000.

  • Een andere ontsluiting van het festivalterrein, waardoor de hoofdinfrastructuur van het bos weer beschikbaar komt voor de reguliere bezoekers van het bos is niet in de voorstellen opgenomen. Als hier geen raadsbesluit over wordt genomen, is er in het vervolgtraject ook geen titel om dit op korte termijn ruimtelijk mogelijk te maken.

  • In eerdere instantie hebben wij aangedrongen op meervoudig gebruik van het festivalterrein in de periode, dat dit geschikt gemaakt is voor de festivals. Ook andere doelgroepen kunnen dan worden bediend met culturele manifestaties zoals (jeugd)theater, klassieke muziek, (oude stijl) jazz, e.d. In aan de raad voorgelegde stukken wordt wel aangegeven, dat dit voor 2016 niet gelukt is. Voor de komende 5 jaar is dit onderwerp niet meer geagendeerd.

Wij wensen u wijsheid bij uw beslissing.

 

Vriendelijke groet,

Lourens Burgers, voorzitter a.i.

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld