BOMEN OVER HET BOS

KORT VERSLAG

MEER BOS VOELT BETER

Het Diemerbos wordt in hoge mate gewaardeerd door de bewoners.

Voor bewoners en ondernemers is de aanwezigheid van het bos een belangrijke vestigingsvoorwaarde.

Om het bos robuust te maken is het nodig de verschillende groene gebieden in de regio beter op elkaar af te stemmen en aan elkaar te verbinden. Met die verbindingen worden de groene recreatiemogelijkheden voor de bewoners ook aanzienlijk uitgebreid. Flankerend aan het stedelijke gebied ontstaat een groen gebied, waar rust het alternatief biedt voor de drukte in de stad. Door de genezende werking van groen hoort een publieke zorg voor een groene omgeving tot de preventieve gezondheidszorg.

Dit zijn een paar uitkomsten van de bijeenkomst, die de Vrienden van het Diemerbos op 2 maart organiseerden ter gelegenheid van hun eerste lustrum. Een hoge mate van overeenstemming was er tussen de inleiders, de leden van een forum bestaande uit maatschappelijke organisatie, een forum van politici uit de gemeenten behorend tot de Diemerscheg en 4 verschillende partijen vertegenwoordigend.

 

Na de bezuinigingen op het groenbeleid door het eerste kabinet Rutte is geprobeerd het verdienend vermogen van de groene gebieden te ontwikkelen. Uit de praktijk blijkt echter, dat de mogelijkheden hiertoe beperkt zijn. Er zijn mogelijkheden, maar die zijn volstrekt ontoereikend om de hele bezuiniging te compenseren. Wat dreigt is, dat het groen en de groene recreatie verloren gaan aan grootschalige activiteiten en evenementen, die goed zijn als verdienmodel, maar desastreus voor de natuur en de natuurontwikkeling.

 

De belangrijkste resultaten van de bijeenkomst waren:

  • Verbindt de groene ruimten met elkaar zodat robuuste natuur zich kan ontwikkelen.

  • Zorg voor voldoende politieke en ambtelijke capaciteit voor de ontwikkeling van de groene omgeving en borg deze.

  • Maak passende commerciële functies mogelijk, die de groene recreatie versterken en die bijdrage aan de financiering van het groen.

  • Verwerk de ontwikkeling en het beheer van de groene omgeving bij de financiële vertaling van ruimtelijke plannen.

  • Dring via VNG bij het rijk aan op het repareren van de indertijd doorgevoerde bezuiniging op natuur

 

PRESENTATIES

 

PRESENTATIE 1

LOURENS BURGERS, VRIENDEN VAN HET DIEMERBOS. VOORZITTER A.I..