19 oktober 2017

 

PERSBERICHT STAATS BOSBEHEER

Staatsbosbeheer zoekt naar alternatieven voor festivals in het Diemerbos
Metingen van het festivalterrein tonen bodemdaling aan

 

 

Festivals in het Diemerbos, die jaarlijks veel tevreden bezoekers trekken, zorgen voor extra inklinking van de veenbodem. Om te voorkomen dat de bodem verder zakt, naast de natuurlijke daling van het gebied, gaan Staatsbosbeheer en zijn partners op zoek naar alternatieven voor de komende jaren.

 

Festivals Diemerbos

De afgelopen jaren zijn er in het Diemerbos verschillende festivals gehouden, omdat dit gebied naast natuur ook een recreatieve functie heeft. De festivals zorgen ervoor dat vooral jongeren een fijne tijd beleven in het Diemerbos. Het tweedaagse festival ‘Vunzige Deuntjes’ wat in 2017 gehouden werd, was met haar 7000 bezoekers per dag wederom een geslaagd evenement. Naast bekendheid leveren de festivals inkomsten op die gebruikt worden voor het beheer en onderhoud van het Diemerbos.

 

Bodemdaling

Dit jaar zijn er, in opdracht van Staatsbosbeheer, door een extern bureau voor en na de festivals 3D metingen van het terrein gemaakt om de bodemdaling vast te stellen. Het Diemerbos is gelegen op natte veengrond wat als eigenschap heeft dat het langzaam inklinkt, in de natuurlijke situatie zo’n halve centimeter per jaar. Uit de metingen is gebleken dat het terrein gemiddeld anderhalve centimeter gezakt is door de festivals. De natte veenbodem in combinatie met de piek in het aantal bezoekers lijkt hiervan de oorzaak te zijn.

 

Alternatieven

Omdat de festivals goed bezocht worden en veel gezelligheid opleveren voor de bezoekers zoekt Staatsbosbeheer samen met de betrokken partijen, waaronder organisator Chasing the Hiat, naar alternatieven. Toekomstige festivals zouden wellicht kleinschaliger kunnen zijn of elders in het bos kunnen plaatsvinden. 

 

 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer, Boswachter Louwra Postma 06- of Teamleider, Jan van Assema, 06-51582817.

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld