Bijeenkomst Kerngroep 22 september 2016

AGENDA KERNGROEP 22 SEPTEMBER 2016

1     Opening

2     Mededelingen

3     Verslag van kerngroep vergadering 14-7-2016 (zie hieronder)

4     Terugblik/evaluatie festivals Diemerbos (zie bijlage 2 "het kan
       beter ..."  http://vriendenvanhetdiemerbos.nl/nieuws-blog/het-kan-beter-het-moet-anders/)

5     Jaarplan 2017 (zie "dicht bij het bos blijven" http://vriendenvanhetdiemerbos.nl/nieuws-blog/jaarplan-2016/)

6     Terugblik Vriendendag

7     w.v.t.t.k.

8     Rondvraag

10   Afsluiting

 

Notities kerngroep vergadering van de Vrienden 14-7-2016

 

*Opening: voorstel rondje gedaan t.b.v.  Joke van Suchtelen (Geerdinkhof).

*Mededelingen:  -Ruud Grondel; Manege naast hoofdingang werkt plannen voor horeca bij de ingang tegen. In verordening door N.N. afgegeven staat dat er geen horeca in het bos mag komen. Het neemt veel tijd om “bestemming” te veranderen.

-we vragen ons nog af hoe het komt dat wij niet zijn uitgenodigd bij de officiële opening van Landlust?

-Lourens is nog niet toegekomen aan de discussie “groen verval”. Contact volgt, Ruud heeft nog wat namen doorgegeven aan Lourens.

*Vriendendag: voorbereidingen  zijn getroffen. Boswachter neemt een groep mee voor wildpluk, neemt zelf aanvullende ingrediënten mee. Ina van Landlust krijgt ook het programma gemaild voor de “consumptietijden”. Janny en misschien Petra verzorgen de bramenpluk, aan Katarina zal nog door Marijke gevraagd worden of ze mee wil helpen.

*Ontwikkelingen Diemerbos (Ruud): -werkzaamheden aan de A1 liggen goed op schema (regionaal). –Ecologisch lint maakt onderdeel uit van de herinrichting. –Vertraging fietstunnels heeft ook te maken met het niet op tijd verzetten van de elektriciteitsmasten (Tennet).

* Festivals: - Er komt toch nog een 6e festival ( toegestaan 8). - De “Vrienden” hebben ook een uitnodiging ontvangen voor het schouwen van SBB; belangrijk om te gaan vanwege objectiviteit. Paul en Tom gaan. – Gerard Doornekamp (politie) komt wekelijks in Diemerbos, zodra er veel regen is geweest neemt de drassigheid heftig toe, maar eenmaal goed droog dan vallen de beschadigingen mee. –  opbrengsten zullen op termijn, als de “hobbels” genomen zijn,  groter zijn. – Om iets rustigers, meer afgestemd op de gebruikers van het Diemerbos, tussen de z.g. gehorige festivals door te organiseren, is nu niet gelukt. Het was te laat om het georganiseerd te krijgen (vakantietijd). Blijft wel staan als wens voor volgend jaar.

 

Volgende vergadering: 22 september 2016, 18.00 uur in Gemeentehuis Diemen

 

 

 

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld