ALLEEN VOOR NIETS GAAT DE ZON OP

Inmiddels alweer een vijftal jaren bestaat de Stichting Vrienden van het Diemerbos. Op 2 maart 2018 vierden wij ons eerste lustrum. "Bomen over het bos" was de titel. Met een groot aantal bezoekers en een boeiende discussie over de betekenis van natuur en de mogelijkheden van natuurontwikkeling was de bijeenkomst een groot succes. Verder publiceerden wij ons lustrumboekje "Een bos is meer dan bomen". Een groot aantal betrokkenen bij het bos schreven hun persoonlijke ervaringen met het bos op en stelden dit voor de publicatie beschikbaar. Het bos krijgt betekenis door je eigen ervaring.

Onze Stichting is opgericht nadat het Rijk het budget voor natuurbeheer meer dan gehalveerd had. Ook voor het beheer van het Diemerbos zou dit grote gevolgen kunnen hebben. Om de financiële problemen op te lossen overwoog Staatsbosbeheer delen van haar bezittingen, die niet tot haar kerntaken behoorden af te stoten. Een recreatiebos als het Diemerbos lag daarmee meteen in de vuurlinie.

Een aantal gebruikers van het bos is in verband hiermee rond de tafel gaan zitten en besloot om de belangen van de gebruikers bij Staatsbosbeheer te gaan behartigen. Dit heeft geleid tot de vorming van de Stichting Vrienden van het Diemerbos. 

Tot nu toe is het bos in ieder geval niet verkocht en mogen wij constateren, dat de kwaliteit van het bos er niet op achteruit is gegaan. Wij hebben in de periode, dat wij nu actief zijn, een goede positie verworven als gesprekspartner van de beheerders. Onze inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleven. 

Vanaf het begrotingsjaar 2015 financieren wij onze werkzaamheden uit eigen middelen. Bij de opstart van de Vrienden van het Diemerbos hebben wij de financiële steun van de gemeente Diemen en van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost mogen ontvangen. Bij de voorbereiding van onze begroting 2015 vonden wij dat een dergelijke subsidiëring transparante behartiging van  de belangen van de gebruikers van het bos in de weg stond. Hiervoor moet sprake zijn van strikte onafhankelijkheid  en dus ook van de gemeente en het stadsdeel. 

Voor het realiseren van onze doelen moeten wij alleen wel kosten maken. Wij willen graag onze website in de lucht houden. Wij willen ook graag onze jaarlijkse Vriendendag blijven organiseren. Verder hangen er altijd posten voor bestuurskosten samen met het functioneren van een Stichting (Kamer van koophandel, portokosten, vergaderkosten). Onze kosten zijn niet heel erg hoog, maar moeten wel staan tegenover inkomsten. 

U voelt het al aankomen. Wij stellen iedere donatie op prijs als u ons in onze activiteiten voor het bos wilt ondersteunen. U maakt ons en vooral onze penningmeester zeer blij als u een bedrag stort op:  NL 35 TRIO 0197 7125 68 t.n.v. Stichting Vrienden van het Diemerbos. 

Namens al wat leeft en groeit in het bos. 

Lourens Burgers, Voorzitter a.i.

 

Reacties

Reactie plaatsen

Verplicht veld